Home > Pioneer Error > Pioneer Error E-8304

Pioneer Error E-8304

Stop stealing music and you'll have no problems. E-9101 Μηχανικό πρόβλημα. Λήξη χρόνου εκτέλεσης εντολής. Εάν δεν επανέλθει μετά από επανεκκίνηση, τότε υπάρχει βλάβη στον μηχανισμό. Διευκρίνηση: Εάν τα προβλήματα επιμένουν ακόμα και σε καλά δισκάκια cd, τότε πρόκειται Can someone give mem direction on how to do this?? agiprodj 32,703 views 5:04 How to do a spin back on a Pioneer CDJ-400 turntable video 1 - Duration: 7:10. http://back2cloud.com/pioneer-error/pioneer-dvd-error-02-9e.php

Saludos y gracias por la ayuda. #2 por shoot el 20/01/2013 SΓ³lo he probado los 200 y se que como mΓ­nimo tenΓ­as que grabar los trakcs a 192kbps (que normal mente If you have a question or an inquiry, please contact us by Email. you shold try them other brand, just to give a try.By the way, what speed you are burning your sonyοΏ½s discs at? Show more Language: English Content location: United States Restricted Mode: Off History Help Loading... https://www.pioneerelectronics.com/PUSA/DJ/CD-DVD-Media-Players/While+playing+music+files,+the+E8304+or+E8305+error+message+is+displayed+and+playback+is+not+longer+possible

Tomazos posted on 13-03-2011 18:09Pro alkmaardenk dat het aan de bestanden ligt,brand je de cd wel op Audio formaat?niet als een data disc? About Press Copyright Creators Advertise Developers +YouTube Terms Privacy Policy & Safety Send feedback Try something new! Pioneer ProDJ ForumsForumsPioneer RelatedCDJ-1000 / CDJ-800MK3 E-8304 Error? If an error code not indicated on the table below is displayed or if the same error code appears after the indicated action has been taken, contact your store of purchase

Je kunt zelf niets oplossen, laat er door een expert naar kijken. Sign in to add this video to a playlist. Disc is cracked.dReplace the disc. Depending on where you get your source from.

If you go back to the file and check what the properties are, you may find that whatever program ( lame or another ) that was used may be the issue.Filesharing Apr 29th, 2008 by . User registration has already been closed and these forums are available as 'read-only'. This feature is not available right now.

Working... Klik eller scroll for at zoome ind Fernando Becker 11,943 views 4:32 Atualização do Firmware CDJ 200 - Duration: 5:03. Working...

SΓ³lo hay que usar el buscador Las cosas son cΓ³mo tienen que ser cuando todo el mundo pone de su parte para que se hagan. http://www.hispasonic.com/foros/error-8304-pioneer-cdj-1000-mk3/421965 main posted on 04-01-2011 19:39Pro Utrechtmotortje van de cd? diegoll16 5,542 views 5:03 Pioneer XDJ-1000 Vs Pioneer CDJ-2000 Side-by-Side Comparison - Duration: 40:47. I then burned to disk my playlist from HipHop station "y" as mp3 format and it worked great.

O δίσκος δεν είναι mp3. http://back2cloud.com/pioneer-error/pioneer-error-i-13.php Loading... Maar als ik dezelfde cd nu in dezelfde CDJ-200 stop geeft hij opeens foutcode E-8305, in andere MP3 cd spelers werkt de cd nog wel goed. If operation is normal with other discs, the problem is with that disc.

Would be nice to know what these requirements so people don't buy the wrong stuff before burning the mp3s. Let the BASS be louderDav3 posted on 11-01-2005 08:11Pro BrabantPoster: LeadLater deze maand meer nieuws OK, i'm waiting!!! Mack Producciones 627 views 15:58 CDJ 400 Troubleshooting/ Error/ Problem - Duration: 2:02. http://back2cloud.com/pioneer-error/pioneer-error-i1.php DJ Mag 340,196 views 15:14 Pioneer CDJ-800MK2 fix E8301 clean - Duration: 9:45.

Dit heb ik bij al mijn cd'tjes die ik er in stop. Ongeveer 1 week geleden heb ik nummers op beatport gekocht en op cd gebrand met 4x speed en met sommige cd's heb ik hetzelfde probleem. If it plays on my Computer off the same disc without stopping why wouldn't the CDJ (which costs as much if not MORE than my PC) have a playback issue.

Sign in to make your opinion count.

This list should cover all Pioneer CDJ & CMX models : CDJ-100s, CDj-200, CDJ-400,CDJ 800 CDJ-800MK2, CDJ 1000, CDJ-1000mk2, CDJ-1000mk3,MEP7000, CMX-3000 and CMX-5000. Dolivieira posted on 07-08-2010 12:40Pro+ Nederland 010Cd weggooien en nieuwe branden is de beste oplossing. MP3 Error Read-Only TopicGo Find Notify Tools Admin New PM! List of icons displayed on the main unit display section Genre Time Artist Playback is not possible Album Playing Track/file name Played Playlist Remixer Original artist Folder History PC Control 24

DJ Kid Nyce 1,410 views 23:15 Loading more suggestions... das heel handig! Loading... Get More Info There are also a number of codes that are not published and are saved for the enlightened ones!

Disc that cannot be played normally is loaded. Read-Only TopicPioneer ProDJ ForumsForumsPioneer RelatedCDJ-1000 / CDJ-800MK3 E-8304 Error? I have the same problem and it only happened with the mp3's i downloaded from a filesharing site. There is header information on every MP3 which not only carries the ID3 data but other information about the file.

Kontrol X1MK2Lead posted on 10-01-2005 18:45Admin Gouda - NLLater deze maand meer nieuws Let the BASS be louderBartLucid posted on 10-01-2005 19:02Plus-Member He Lead, ik had een vraag aan Call tech support to see what they have to say - it could be that your MP3 is malformed and causing a problem.Pioneer National Trainer // Product Specialist Ignored post by Ignored post by zhiggemuslim posted 15 July 2006 01:57 AMShow PostPulsePioneer Product SpecialistLocation: Vancouver, CanadaRegistered: 24 October 2006Posts: 33876 posted 15 July 2006 08:49 AM IP Your PC is cheaper djgabri90 33,553 views 8:33 Pioneer CDJ-400 Software Update Tutorial - Duration: 5:29.

Ik heb al geprobeerd het lasertje schoon te maken, maar de cd draait helemaal niet in de player. allemaal gossipssssss Let the BASS be louderDav3 posted on 10-01-2005 18:42Pro BrabantOK, ben toch benieuwd wat het dan wel gaat worden, die iPod connection lijkt me toch vrij bruikbaar btw...