Home > Error Code > Pc Error Code Table

Pc Error Code Table

Contents

Ensure that our port speed is not too low 2. PSA NA ePSA 2000-0114 CPU - Cache integrity test discrepancy (Processor – Diskrepans vid cacheintegritetstest). Då öppnas diagnostiken. Stäng av datorn, koppla från hårddiskenheten från moderkortet och koppla tillbaka den igen (anvisningar finns i servicehandboken). his comment is here

ePSA Optical Drive - Self test --(s) (ePSA, optisk enhet – Självtest --(s)) CD- eller DVD-disken indikerar ett fel. You should also note that some require the assistance of a computer technician and you should not try to fix them yourself as they could seriously damage your computer system. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs. Upprepa PSA-diagnostiken. https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms681381(v=vs.85).aspx

Windows Error Code

Install Blue Frog connection software again Error #645 Error Message: Internal authentication error. Ensure that the are no outages in your area 2. Upprepa PSA-diagnostiken. Du hittar instruktioner i användarhandboken.

Before opening files in this location, you must first add the web site to your trusted sites list, browse to the web site and select the option to login automatically. [ERROR_FORMS_AUTH_REQUIRED Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg. If this does not work, the problem might come from your RAM or the Swap file Error #20 Error Message: The system cannot find the specified device Solution: 1. Error Code List Reboot your computer 2.

This is a 1-3-3 combo and each set of beeps is separated by a brief pause. Du hittar mer information om hur du kör onlinediagnostiken i artikeln How to use the Dell Online Diagnostic Tool to troubleshoot your Dell PC (Så felsöker du en Dell-dator med Dells Om de körs utan felkoder har maskinvaran klarat diagnostiseringen och du får fortsätta med programvaran. The remaining data will be sent later. [ERROR_RECEIVE_PARTIAL (0x2C3)]Error Code 708: {Expedited Data Received} The network transport returned data to its client that was marked as expedited by the remote system.

Once you know what the system error code means (below) then you can work on fixing the problem.1 - 1118 | 1119 - 1935 | 1936 - 8250 | 8251 - How To Fix Error Code Stäng av systemet och koppla från och sätt tillbaka minnet. Kontakta teknisk support för att lösa problemet om det inte uppstår något 2000-0123-minnesfel och om diagnostiken misslyckas igen när du har uppdaterat BIOS till den senaste versionen. The policy of your user account does not allow this.

What Is Error Code -50

Else, create the dialler again 4. Homepage If this problem arises while dialling up to the internet, verify that the settings of the event log have been correctly set 2. Windows Error Code PSA 1000-0234 ePSA 2000-0234 (Används inte med UEFI BIOS) PSA System board - timeout waiting for RTC update flag to set. (PSA-moderkort – Tidsgräns överskreds för inställning av uppdateringsparameter för realtidsklocka.) Windows Error Codes 0x PSA NA ePSA 2000-0713 Sensor - Error accessing thermal sensor. (Detektor – Fel vid åtkomst till termodetektor.) BIOS-fel när systemets termodetektor lästes.

Beroende på vad som händer kan information nedan hjälpa dig att felsöka felet och komma vidare mot en lösning på systemproblemen. http://back2cloud.com/error-code/partition-table-corrupt-error-code-0x490.php Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs. Om stationärt kopplar du från och sätter tillbaka båda ändarna av datakabeln och kopplar från strömkabeln från enheten och sätter tillbaka den igen. If it's not the case, set up the correct drivers. 3. Windows Error Codes Lookup

First of all check that your phone lines are correctly plugged in 2. Try reinstalling it 5. PSA 1000-0143 ePSA 2000-0143 Hard Drive - SMART read command unsuccessful. (Hårddisk – SMART read-kommando misslyckades.) Hårddisken indikerar ett fel. weblink Om du redan har kört ePSA-diagnostiken samt noterat felkoden och valideringskoden kan du logga ett serviceärende via följande länk Enhanced Preboot System Assessment (Utökad Preboot System Assessment (ePSA)).

Error #1382 Error Message: Maximum length exceeded. Windows Update Error Codes Select NO to continue execution. Upprepa PSA-diagnostiken.

Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs.

Mer information finns i följande artikel i Dells kunskapsbank What is BIOS and How to Download and Install the latest BIOS? (Vad är BIOS och hur hämtar jag och installerar den If it is indeed bad, disable it, or replace it. Uppdatera till senaste BIOS. Windows Blue Screen Error Codes Vissa äldre system har ingen F12-tangent.

Kontrollera om luftintagen på datorn är igentäppta eller blockerade. The remaining data will be sent later. [ERROR_RECEIVE_PARTIAL (0x2C3)]Error Code 708: {Expedited Data Received} The network transport returned data to its client that was marked as expedited by the remote system. Uppdatera till senaste BIOS. http://back2cloud.com/error-code/partition-table-repair-error-code-0x490.php If it's not the case, set up the correct drivers 3.

Install your modem drivers again 3. Hibernation will be disabled until the system is restarted. [ERROR_HIBERNATION_FAILURE (0x290)]Error Code 665: The requested operation could not be completed due to a file system limitation [ERROR_FILE_SYSTEM_LIMITATION (0x299)]Error Code 668: An Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs. Om diagnostiken fortfarande resulterar i en felkod går du till vårt ePSA-onlineverktyg.

Try to reboot your computer 2. PSA 1000-0212 ePSA 2000-0212 (Används inte med UEFI BIOS) System board - CMOS, Location = (x) Expected = (x), Found = (x). (Moderkort – CMOS, plats = (x), förväntat = (x), A recent hardware or software change might have installed a file that is signed incorrectly or damaged [ERROR_INVALID_IMAGE_HASH (0x241)]Error Code 578: {No Paging File Specified} No paging file was specified in Om felet kvarstår ser du till att enhetens fasta programvara är uppdaterad.

Normalt sett indikeras den kabel felet gäller (exempelvis LCD LVDS-kabeln) i felmeddelandet. The IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER did not reach zero.) [ERROR_COUNTER_TIMEOUT (0x461)]Error Code 1122: No ID address mark was found on the floppy disk. [ERROR_FLOPPY_ID_MARK_NOT_FOUND (0x462)]Error Code 1123: Mismatch between the floppy disk sector ID Upprepa PSA-diagnostiken. PSA NA ePSA 2000-0251 Event log - The log contains failing records (Händelselogg – loggen innehåller felposter).

Solution: 1. The recovery was successful. [ERROR_REGISTRY_RECOVERED (0x3F6)]Error Code 1015: The registry is corrupted. Där kan du få mer information om möjliga lösningar på problemet och även få en reservdel skickad till dig om så behövs. Check that your connection and network settings have correctly been configured 2.

Anteckningar: Du måste eventuellt använda en annan fungerande dator för att skicka in serviceärendet. Try reseating the memory and rebooting.